ABY PRZEKAZAĆ 1%


Aby przekazać Szymkowi 1% podatku wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38, 39)
w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)„ wpisać następujące dane:

w polu Numer KRS wpisujemy 0000037904, a obok podajemy wyliczoną kwotę 1%  
w części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w polu Cel szczegółowy 1% wpisujemy 7789 ULANOWSKI SZYMON


Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kolejność wpisywanych danych: jako pierwszy powinien widnieć numer, a następnie nazwisko i imię oraz o nieużywanie znaków interpunkcyjnych pomiędzy numerem subkonta, nazwiskiem i imieniem.

Prosimy również o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 

 

Z góry serdecznie dziękujemy!
Karolina i Piotr Ulanowscy